Board

Bestuursjaar
Met trots presenteren wij ons zeskoppige kandidaatsbestuur van 2017-2018 dat op 7 september aanstaande geconstitueerd zal worden:

Tess Hoitink (voorzitter),
Merel de Laat (secretaris),
Sarah Boef (penningmeester),
Edith ter Horst (commissaris externe betrekkingen),
Doran Doedens (coördinator),
Jeroen Stoker (coördinator marketing).

Elk jaar krijgen nieuwe studenten de kans om een leerzaam bestuursjaar te volgen bij studievereniging INPUT. Het bestuur van 2016-2017 bestaat uit zes personen:

Ivo Uitdenbogaart (voorzitter),
Pleun van Gestel (secretaris),
Rick Olthuis (penningmeester),
Roxy Janssen (commissaris externe betrekkingen),
Jeroen Dingemans (coordinator) en
Marloes Leeijen (coordinator marketing).


Over het algemeen is een bestuursjaar bij INPUT parttime. Dit wil zeggen dat je nog een aantal vakken naast je bestuursjaar kunt volgen. Het is mogelijk om van de universiteit compensatie te krijgen voor eventuele studievertraging.
Dit jaar zal er rond maart naar een nieuw bestuur gezocht worden. Heb je interesse om een bestuursjaar te doen? Stuur dan een e-mail naar info@studievereniginginput.nl. Je kunt mailen voor vragen of kom een keer langs op de kamer!
De INPUT-kamer (Pz.011) is dit jaar open van maandag tot en met vrijdag van 10:30 tot 15:30.


--------


Board-year
We are proud to present you the candidate board of 2017-2018 which will be constituted on the 7th of September: 

Tess Hoitink (chairman),
Merel de Laat (secretary),
Sarah Boef (treasurer),
Edith ter Horst (commissioner external affairs),
Doran Doedens (coördinator),
Jeroen Stoker (marketing coördinator ).

Each year new students get the chance to experience an educative board-year at studyassociation INPUT. This year the board consists of six people:

Ivo Uitdenbogaart (chairman),
Pleun van Gestel (secretary),
Rick Olthuis (treasurer),
Roxy Janssen (commissioner external affairs),
Jeroen Dingemans (coordinator) and
Marloes Leeijen (marketing coordinator).


The board year is a part-time function, so you are able to follow a few courses. The university can give compensation for possible study delay.
This year in March we will search for a new board. Are you interested to do a board year? Send an e-mail to info@studievereniginginput.nl. You can mail your questions or visit the room!
The INPUT-room (Pz.011) is open from Monday until Friday from 10:30 untill 15:30 this year.