Committees

Committees
Studyassociation INPUT has twelve committees this year. The committees arrange and organize the activities throughout the year. Once you take place in a committee, you become an active member of the association. INPUT has about eighty active members this year, which are from different years of the program. You can join a committee without getting any study delay. There are a lot of different committees, some have more workload than others, but surely there is something for everyone!

The committees for this year are already full!
Are you interested to join a committee at INPUT  or would you like to do a board year? Sent an e-mail to info@studievereniginginput.nl and of course you can e-mail us questions about joining a committee or doing a board year.
Click on the left  tabs and find more information about the different committees of INPUT!

------

Commissies
Dit jaar telt studievereniging INPUT 12 commissies.
De commissies verzorgen en regelen activiteiten door het jaar heen. Zodra je plaats neemt in een commissie ben je een actief lid van de vereniging.  De vereniging heeft dit jaar ongeveer tachtig actieve leden vanuit alle jaren van de studie. Een commissie is makkelijk te doen zonder studievertraging en er zijn veel verschillende commissies. Sommige commissies zijn wat zwaarder dan andere, maar er is voor iedereen iets wat bij ze past! 

De commissies voor dit jaar zijn al vervuld!
Heb je interesse om actief lid te worden bij INPUT of wil jij een bestuursjaar doen? Stuur dan een e-mail naar info@studievereniginginput.nl. Uiteraard kun je ook mailen voor vragen over een bestuursjaar of commissies. 
Klik links op de tabbladen en vind meer informatie over de diverse commissies die INPUT heeft!