Committees

Commissies
Dit jaar telt studievereniging INPUT dertien commissies, namelijk de 11 commissies die er elk jaar zijn + de lustrumcommissie en de almanakcommissie ivm het 6e lustrum van INPUT dit jaar! 
De commissies verzorgen en regelen activiteiten door het jaar heen. Zodra je plaats neemt in een commissie ben je een actief lid van de vereniging.  De vereniging heeft dit jaar ongeveer tachtig actieve leden vanuit alle jaren van de studie. Een commissie is makkelijk te doen zonder studievertraging en er zijn veel verschillende commissies. Sommige commissies zijn wat zwaarder dan andere, maar er is voor iedereen iets wat bij ze past! 

Heb je interesse om actief lid te worden bij INPUT of wil jij een bestuursjaar doen? Stuur dan een e-mail naar info@studievereniginginput.nl. Uiteraard kun je ook mailen voor vragen over een bestuursjaar of commissies. 
Klik links op de tabbladen en vind meer informatie over de diverse commissies die INPUT heeft!

De commissies van dit jaar zijn al opgestart in september en we willen de groep actieve leden nu al hartelijk bedanken voor hun enthousiasme!  


-------


Committees
Studyassociation INPUT has thirteen committees this year, besides the eleven committees that exist every year, we also have the lustrumcommittee and the almanakcommittee this year because of the 6th lustrum of INPUT! . The committees arrange and organize the activities throughout the year. Once you take place in a committee, you become an active member of the association. INPUT has about eighty active members this year, which are from different years of the program. You can join a committee without getting any study delay. There are a lot of different committees, some have more workload than others, but surely there is something for everyone!

Are you interested to join a committee at INPUT  or would you like to do a board year? Sent an e-mail to info@studievereniginginput.nl and of course you can e-mail us questions about joining a committee or doing a board year.
Click on the left  tabs and find more information about the different committees of INPUT!

The committees were already started in September, and we already would like to thank the group of active members for their ongoing enthusiasm!