Geschiedenis

Alumnivereniging Output is een vereniging die openstaat voor alle academische geschoolde HR managers. Oorspronkelijk beperkte zich dit alleen tot degenen die de studie personeelwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg hadden afgerond, maar sinds 2000 staat de vereniging open voor alle academici die binnen het HR vakgebied werkzaam zijn. De leden van Output werken bij uiteenlopende organisaties, maar hebben wel als kenmerk dat zij een academische achtergrond hebben.

Dit heeft tot gevolg dat zij meer een eigen visie hebben ten aanzien van HRM. Output is vooral aantrekkelijk gebleken voor mensen die een passie voor het HR vakgebied hebben en hierin actief bezig willen zijn.

Als datum van oprichting kan 22 maart 1993 worden genoemd toen de akte van oprichting werd opgesteld door notaris Mr. F.E.J. Verhoeven door Tilburg. De vereniging Output werd daarna op 26 maart 1993 ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Tilburg.

Voorafgaand hieraan vond op 31 oktober 1992 de oprichtingsvergadering van Output plaats.

Het oprichtingsbestuur bestond uit Herna Verhagen (voorzitter), Marion Hulzebosch (secretaris) en Marieke Wolffenbuttel (Penningmeester).

De alumnivereniging was in eerste instantie alleen verbonden aan de studie Personeelwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg (UvT), toen nog de Katholieke Universiteit Brabant (KUB) genoemd. Nadat in 1983 onder leiding van prof. dr. J.J.J. van Dijck werd begonnen met de voorbereidingen, ging de studie Personeelwetenschappen in 1986 van start. In 1989 studeerde de eerste student af.

Momenteel bestaat het bestuur uit Margot van Zeist (voorzitter), Johan van den Berg (secretaris) en Joeri van Doorn (penningmeester).