Membership

Membership
Would you like to know what being a member implies? Below you’ll find everything about being a member. Already convinced? Fill in the application form, which you can find under the header ‘Application form’.

What does becoming a member implies?

Becoming a member implies that at an annual membership fee of €17,50, you become a member of INPUT, which gives you the right to make use of all the benefits which non-members can’t enjoy. 

What are the benefits?
Being a member has a number of advantages.
Members always get a discount on all our activities and our summaries, which you can buy at the INPUT office. Members also get a discount on books if they order their books via Studystore for INPUT (see the heading 'Studybooks'). While ordering you can decide to become a member, if you're not a member already. Finally, in most cases you need to be a member to be able to join our introduction camp or annual study trip, which can take you to amazing places. It can also be a advantage if they are drawing lots for an activity. 
Furhtermore, every member gets our association’s magazine ‘Ins&Outs’ delivered at home four times a year. Also, each other week every member will receive the INPUT Update. In this e-mail you can read about upcoming events, news and other things which are interesting for our members. Every other week, members will receive the INPUT Career. This e-mail includes more serious things, mostly vacancys or messages from the universities. 

What is active membership?
Becoming a member of an association can come in handy, but we like so see a lot of our members becoming active. Active member means you participate in one of our committees. Active membership is a way to get the most out of your time as a student and to get more knowledge and experience. In short: you meet a lot new friends from your own study, not only from your own but from every year, you are working on your CV and you are getting a lot of useful experience from organizing activities, meeting, networking and so on.

Register?
Our opinion is that it is useful for every student to become a member of an association. It offers sociability, experience, nice activities, new people and a lot more! A study association is the ideal way to, on one hand relax and have a student-life, but on the other hand it is a way to connect with HR in a fun way. And all of that for only €17,50 a year! Convinced? You can fill in an application under the header ‘Application form’.

Deregister?
Do you want to deregister from Study Association INPUT for the next academic year? Then send a letter with signature to: INPUT, P.O. 90153, 5000 LE Tilburg before the 1st of September of the new academic year. Your deregistration will then be processed. You can also fill in a deregistration form at the INPUT room.
P.S.: sending an email is not sufficient. Deregistration can only be per academic year.
Graduating students will automatically be deregistered. NOTE! This only applies if you graduated from the master Human Resource Studies. After your bachelor you will not be automatically deregistered!

-------

Lidmaatschap
Wil je graag weten wat lid worden inhoudt? Lees dan hieronder alles over lid worden. Ben jij al overtuigd? Vul dan het aanmeldformulier in die je kunt vinden onder het kopje 'Application form'.

Wat houdt lid worden in?

Lid worden houdt in dat tegen een jaarlijkse contributie van €17,50, je lid wordt van INPUT en daarmee recht hebt op een aantal voordelen ten opzichte van niet-leden.

Wat zijn de voordelen van lid worden?
Lid worden heeft een aantal voordelen. 
Alle leden krijgen altijd korting op alle activiteit en op alle samenvattingen van vakken die je op de INPUT-kamer kunt kopen. Leden krijgen ook korting op hun studieboeken als zij deze bij INPUT bestellen via de studystore (zie hiervoor het kopje 'Studybooks'). Tijdens het bestellen kun je er ook voor kiezen direct lid te worden, mocht je nog geen lid zijn. Ten slotte is het over het algmeen zo dat voor zowel het introductiekamp als de studiereis, lid zijn een vereiste is of een voordeel kan betekenen op deelname of soms voordeel bij een eventuele loting.
Bovendien krijgt Ieder lid viermaal per jaar het verenigingsblad de 'INPUT'er' thuisgestuurd. Om de week zal ieder lid de ledenmail ontvangen, INPUT Update genaamd. In deze e-mail staan alle aankomende activiteiten, nieuwtjes en andere zaken die interessant zijn voor onze leden. Om elke andere week ontvangen de leden de INPUT Career. Hierin staan meer serieuze dingen, voornamelijk vacatures of mededelingen vanuit de universiteit. 

Wat is actief lid worden?
Lid worden van de vereniging kan handig zijn, maar wij zien veel leden graag actief lid worden. Actief lid worden wil zeggen dat je deelneemt aan één of meerdere van de commissies. Actief lid worden is een manier om alles uit je studententijd te halen en veel kennis en ervaring op te doen. Kortom: Je leert nieuwe vrienden kennen van je eigen studie, niet alleen uit je eigen maar uit alle jaren, je werkt aan je CV en je doet veel nuttige ervaring op in het organiseren van activiteiten, vergaderen, netwerken enzovoorts.

Inschrijven?
Wij zijn van mening dat het voor iedere student nuttig is om lid te worden van onze vereniging. Het biedt je gezelligheid, ervaring, leuke activiteiten, nieuwe mensen en veel meer. Een studievereniging is de ideale manier om enerzijds ontspannen en studentikoos te leven, maar anderzijds ook om met HRM bezig te zijn op een leuke manier. En dat allemaal voor maar €17,50 per jaar! Als je overtuigd bent en lid wilt worden, vul dan het aanmeldformulier in onder 'Application form'.

Uitschrijven? 
Wil jij je uitschrijven bij studievereniging INPUT voor het volgende collegejaar? Stuur dan een ondertekende brief naar: INPUT, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg vóór 1 september van het nieuwe collegejaar. Je uitschrijving wordt dan verwerkt. Ook kun je een uitschrijfformulier op de INPUT kamer invullen.
NB: Een email is niet voldoende. Uitschrijven kan alleen per collegejaar.
Afstudeerders worden automatisch uitgeschreven. Let op! Dit geldt alleen voor als je de master Human Resource Studies hebt behaald. Je wordt dus niet automatisch uitgeschreven na je bachelor!