Organizations

On this page you will find more information about the opportunities to cooperate with our study association.

Study association INPUT is always looking for organizations to cooperate with. The goal of our association is to close the gap between students and companies and to bring these two parties together.

What can INPUT do for you?
For your organization, a cooperation with INPUT can be of interest because you can create awareness among academics and soon-to-be HR-professionals, this way. Awareness among students can be fruitful now, as well as in the near future, when they will be looking for internships, research projects and when they enter the labour market after they graduate.
INPUT can also, actively promote your organization among our students. This is done through co-operating with a congress, symposium, workshops, et cetera. Our study related activities are the fastest growing activities within our association. Students are luckily seeing the growing importance of such activities, because they get to know practical things about HR in organizations. For your company, this is also a good opportunity to brand yourself as a possible employer. As you can see, this website is in co-operation with our alumni association. By initiating a co-operation with our associations, you can not only promote your company among students, but also among current HR-professionals.

How can you co-operate with us?
INPUT organizes many activities in co-operation with different organizations. Two examples are the congress or symposium and multiple company visits that we do annually. Also, INPUT organizes a HR-network drink annually. This is a special activity in which students and organizations come together to talk about the HR-practice. Not only will you teach our students about the practice, but you also have the opportunity to talk to other companies. These networking activities are usually seen at, for example, the congress too.
INPUT would also like students to taste from the HR-kitchen en that’s why we are always looking for companies that are willing to welcome us during a company visit. Would you like to show our students what a HR-department looks like or how your company addresses certain HR-topics or changes in society? Don’t hesitate to contact us.
Would you like to advertise among our students in a more passive way? That’s not a problem, because there are a lot of options for that as well. We send all of our +/- 370 members every other week our 'career' update. This offers you a chance to promote an internship, a vacancy, an activity or to promote your company itself. To promote yourself, there are many places to put your company logo. For example: committee clothing, INPUT objects for our members, on the posters and summaries or an advert in our magazine or on our website.
If you have a suggestion of your own to cooperate with us, don’t hesitate to contact us. We are always open to suggestions and we like to think with you. 

Contact
Edith ter Horst is the commissioner for external affairs of the association and will be organising everything related to advertising, co-operation and contact with companies this year. She can answer all your questions related to these possibilities and would like to think about all the possibilities with you. You can always call to introduce yourself and your organization. We are always open to suggestions and questions. Within our association, the student is the most important, so we will always take their interests into account. You can reach Edith through e-mailing to CEB@studievereniginginput.nl or by calling to +316 13 466 3008, during our office-hours from 10:30 to 15:30.

------

Op deze pagina vindt u meer informatie over wat er mogelijk is wat betreft samenwerking met onze studievereniging.

Studievereniging INPUT is altijd op zoek naar organisaties om mee samen te werken. Het doel van onze vereniging is om de brug tussen student en bedrijfsleven te verkleinen en deze twee partijen samen te brengen.

Wat kan INPUT voor uw organisatie betekenen?

Voor u kan een eventuele samenwerking met INPUT interessant zijn, omdat u op deze manier naamsbekendheid krijgt onder academici en aankomende HR-professionals. Naamsbekendheid onder studenten kan zowel nu als in de toekomst voordeel opleveren, wanneer zij op zoek gaan naar een stageplek, een opdrachtgever voor een onderzoek of wanneer zij na hun studie willen instromen op de arbeidsmarkt. 
Ook kan INPUT uw organisatie actief onder de ogen brengen van studenten. Dit kan door middel van samenwerking tijdens een congres, symposium, workshops etc. Onze studiegerichte activiteiten, zijn de snelst groeiende activiteiten binnen onze vereniging. De studenten zien gelukkig steeds meer het belang in van dergelijke activiteiten, waarbij ze iets leren over de praktijk. Anderzijds kunt u zo een goede indruk van uw bedrijf achterlaten. Zoals u kunt zien is onze site in samenwerking met de alumnivereniging. Door een samenwerking aan te gaan kunt u niet alleen uw bedrijf onder de aandacht brengen bij studenten, maar ook bij HR-professionals.

Hoe kunt u samenwerken?
INPUT organiseert vele activiteiten waarbij we samenwerken met organisaties. Twee voorbeelden zijn het congres/symposium en de meerdere bedrijfsbezoeken in het jaar. 
Tevens organiseert INPUT jaarlijks een HR-netwerkborrel. Dit is een speciale activiteit waarbij studenten en organisaties bij elkaar aan tafel komen te zitten om te praten over de HR-praktijk. Niet alleen leert u zo onze studenten over de praktijk, maar komt u ook in contact met andere bedrijven en kunt u met hen het gesprek aanknopen. Deze netwerkmogelijkheden vinden natuurlijk ook alom plaats tijdens bijvoorbeeld een congres.
INPUT wil studenten ook graag laten proeven van de HR-keuken en daarom zijn we altijd op zoek naar bedrijven die ons willen ontvangen met een bedrijfsbezoek. Wilt u graag onze studenten laten zien hoe een HR-afdeling eruit ziet, hoe uw bedrijf omgaat met HR-vraagstukken of met veranderingen in de maatschappij? Neemt u dan ook zeker contact met ons op. 
Wilt u liever passief adverteren onder onze leden? Dan zijn daar ook weer een tal van mogelijkheden voor. We sturen om de week al onze +/- 370 leden een 'career' ledenmail. Dit biedt u de kans om een vacature, stage, een activiteit georganiseerd door uw eigen bedrijf of de bedrijfsnaam te promoten. Daarbij kunt u ook het bedrijfslogo op vele plekken plaatsen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aan commissiekleding, INPUT-artikelen voor onze leden, vermelding op posters en samenvattingen, een advertentie in ons verenigingsblad of de website.
Als u zelf een leuke, interessante suggestie heeft, kunt u ons altijd benaderen. Wij staan altijd open voor suggesties en we denken graag met u mee.

Contact
Edith ter Horst is dit jaar Commissaris Externe Betrekkingen (CEB) van de vereniging en regelt dit jaar alles omtrent advertenties, samenwerking en contact met bedrijven. Zij kan al uw vragen hierover beantwoorden en denkt graag met u mee. U kunt haar altijd bellen om kennis te maken. We staan altijd open voor suggesties en vragen. Bij ons staat de student centraal, dus we zullen altijd rekening houden met het belang van de student. U kunt Edith bereiken via ceb@studievereniginginput.nl of door te bellen naar 013-4663008, u kunt haar het beste bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 10.30 en 15.30.