Wat is Output?

Output is een netwerk van HR professionals, welke is opgericht in 1990 als alumnivereniging van de studie Personeelwetenschappen, master Human Resource studies, van Tilburg University. Vanaf 2000 staat de vereniging ook open voor elders geschoolde academische HR professionals.

Sinds 3 september 2014 heeft een nieuw bestuur zitting genomen en zich als doel gesteld de continu├»teit van Output te waarborgen door het meer in de schijnwerpers te zetten en tot een groter (actief) ledenbestand te komen. Dit wordt gedaan door laagdrempelige activiteiten te organiseren. Zowel gerelateerd aan het HR vakgebied als met een focus op gezelligheid. Daarnaast is er aandacht voor samenwerkingsvormen met verschillende partners. Output werkt bijvoorbeeld intensief samen met haar dochtervereniging INPUT, met wie o.a. deze site wordt gedeeld.

Alumnivereniging Output, heeft als doel het samenbrengen van HR professionals, zowel voor kennisdeling als voor het informele netwerken. Het uitwisselen van informatie en het versterken en onderhouden van je netwerk wordt door de leden als belangrijkste reden voor het lidmaatschap genoemd. Output biedt haar leden de mogelijkheid om op een informele manier contact met elkaar te houden middels het organiseren van verschillende activiteiten en de uitgave van het verenigingsblad “Ins&Outs”. Daarnaast wordt via de website over geplande activiteiten en ontwikkelingen binnen de vereniging gecommuniceerd en zijn er platforms op verschillende social media waar men elkaar kan treffen.

Mocht je interesse hebben in een samenwerking met Output of lidmaatschap van de vereniging neem dan contact op met voorzitter@output.nl